Rindu ēkas

Rindu ēkas / Row housing
Murjāņu iela 10 un 12, Rīga. 2000. VMS sastāvā

Rindu ēkas Rindu ēkas
Rindu ēkas
Rindu ēkas
Rindu ēkas