Gastro centrs

GASTRO gremošanas slimibu centra pārbūve / Digestive diseases centre reconstruction
Gaiļezera iela 1, Rīga. 2019. VMS sastāvā

Gastro centrs Gastro centrs
Gastro centrs
Gastro centrs Gastro centrs